ЗДРАВНО-СОЦИАЛНАТА ПОДКРЕПА ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ИСПЕРИХ“ СЕ УДЪЛЖАВА С ОЩЕ ТРИ МЕСЕЦА

Лого на Община Исперих

ЗДРАВНО-СОЦИАЛНАТА ПОДКРЕПА ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ИСПЕРИХ“ СЕ УДЪЛЖАВА С ОЩЕ ТРИ МЕСЕЦА

Министерството на труда и социалната политика удължава срока на изпълнение на проекта „Грижа в дома“, който е финансиран от Европейския социален фонд плюс чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Проектът ще даде възможност на над 137 потребители – възрастни хора и лица с увреждания, включително с хронични заболявания и трайни увреждания, на територията на община Исперих да продължат да ползват здравно-социалната услуга до 1 август 2024 година.

Проектът „Грижа в дома в община Исперих“ стартира през месец януари 2023 година, като неговото изпълнение разширява възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. Услугите включват доставка на хранителни продукти и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, профилактика на здравето и социално значими заболявания, предоставяне на психологическа подкрепа, подпомагане при извършване на ежедневни дейности.

07. 05. 2024 г.