Благотворителна кампания на БЧК

БЧК Община Исперих

"Нека доброто възкръсне у нас" - една съвместна кампания на БЧК, БМЧК и Община Исперих във връзка с предстоящите Великденски празници. В кампанията участват доброволци - ученици от Гимназия "Васил Левски" - град Исперих.

Бейсим Руфад БЧК
28. 04. 2016 г.