Покана за публично обсъждане

ПОКАНА

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси,

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ,

кани исперихската общественост на 12.07.2018 г.(Четвъртък) от 16:00 ч. в заседателната зала на Община Исперих,

на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

на отчета за изпълнението на бюджета на община Исперих  за 2017 г.

Отчетът на бюджета на община Исперих за 2017 г. е публикуван на интернет страницата на общината: www.isperih.bg

 

Адв. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет - Исперих

Материали за публично обсъждане - изтегли

Дата на публикуване: 02.07.2018 г.

02. 07. 2018 г.