„Ден на таланта“

„Ден на таланта“

Във всички градини включени в проекта се проведе „Ден на таланта“, в който талантливи деца показаха своите музикални и артистични умения.

„Ден на таланта“
„Ден на таланта“
„Ден на таланта“
„Ден на таланта“