Клуб „Фолклор и традиции”

Клуб „Фолклор и традиции”

Клуб „Фолклор и традиции”, в който участват, родители и възрастни хора от семейството, които запознаят децата от целевата група с бита на различните етноси. Разказват за предстоящите празници, обичаи, традиции, начина за тяхното отбелязване, чути от техните майки и баби.

Клуб „Фолклор и традиции”
Клуб „Фолклор и традиции”
Клуб „Фолклор и традиции”
Клуб „Фолклор и традиции”