8 детски градини получиха ново оборудване

Оборудване на детски градини

Във връзка с изпълнение Дейност 5 по  Проект BG06-218 „Превенция и реинтеграция на деца в риск“ финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014, осемте детски градини включени  в Проекта: ЦДГ "Щастливо детство" в град Исперих, ЦДГ "Мечо Пух" в град Исперих, ЦДГ "Слънце" в град Исперих, ЦДГ "Радост" село Подайва, ЦДГ "Щастливо детство" село Китанчево, ЦДГ "Братя Грим" село Тодорово, ЦДГ "Кокиче" село Вазово и ЦДГ "Момина сълза " село Райнино получиха оборудване: легла, масички, столчета, дидактически шкафове, компютри, мултифункционални устройства, печки, перални, телевизори и др.

11.05.2016 г.
Оборудване на детски градини
Оборудване на детски градини
Оборудване на детски градини
Оборудване на детски градини
Оборудване на детски градини
Оборудване на детски градини
Оборудване на детски градини
Оборудване на детски градини
Оборудване на детски градини
Оборудване на детски градини
Оборудване на детски градини