Обявление за обсъждане на проект на Предложение за планиране в община Исперих на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

лого

Обявление за обсъждане на проект на Предложение за  планиране в община Исперих на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

На основание чл.42 от Наредба за планирането на социалните услуги на заинтересованите граждани се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта на  Предложение за  планиране в община Исперих на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

Предложенията ще се приемат в Деловодството на Община Исперих.

 

Съобщение

 Във връзка с чл.42, ал.3, т. 2 от Наредба за планирането на социалните услуги Община Исперих организира публична дискусия за обсъждане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и проект на Предложение за планиране в община Исперих на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.|
Публичната дискусия ще се състои на 06.03.2023 г. /понеделник/ от 11:00 часа в заседателната  зала на Община Исперих, на адрес: ул.“Дунав“ № 2, етаж 1.