План за интегрирано развитие на община Исперих 2021-2027 г.

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 2021-2027 г.

"Създаване на привлекателна жизнена среда и качество на живот чрез устойчив растеж на местната икономика, земеделието, туризма и услугите в екологично чист район, със съхранено и атрактивно представено културно-историческо и природно наследство"

Март 2021 г.

Приет с Решение № 259 от 28.09.2021 г. на ОбС - Исперих

14. 12. 2021 г.