Договор за сътрудничество със Софийския университет подписа кметът на Община Исперих – г-н Бейсим Руфад

Подписване на договор

Община Исперих и СУ „Св. Климент Охридски“ ще развиват сътрудничество в областта на образованието, науката и научноизследователската инфраструктура. Договорът, който беше подписан между представителите на двете институции е за период от 6 години и включва редица съвместни дейности.

26. 11. 2018 г.

Официална церемония по откриване на обект „Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух“ гр. Исперих“

Официална церемония по откриване на обект "ПГСС "Хан Аспарух" гр. Исперих"
На 23.11.2018 г. се проведе официална церемония по откриване на обект „Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух“ гр. Исперих“, чието обновяване и модернизиране стана възможно с реализацията на най-големия инвестиционен проект в община Исперих за 2018 година „Основен ремонт, оборудване и обзавеждане на Професионалната гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух“, гр.Исперих“ на стойност 1 298 457,73 лв.
23. 11. 2018 г.

Редица мероприятия с участието на деца, родители и учители бяха организирани от Община Исперих тази есен

Проект-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От началото на учебната година до този момент в изпълнение на дейностите, заложени по проект „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община Исперих“  бяха организирани множество мероприятия, в които се включиха стотици ученици, родители и учители.

23. 11. 2018 г.

180 ДОБРОВОЛЦИ СЕ ВКЛЮЧИХА В ЕКО ИНИЦИАТИВАТА „ЗЕЛЕН ДЪБ“ В ИСПЕРИХ

Еко инициатива „Зелен дъб“ - Исперих

Днес в град Исперих за пореден път се проведе еко инициативата „Зелен дъб“, организирана от фирма „Агротайм“, в името на каузата за един по-чист и уютен град. Този път еко акцията беше подкрепена и от служители на Общинска администрация Исперих.

17. 10. 2018 г.

Кметът на Исперих: "Премахването на таксите в детските градини допринесе за увеличаване броя на децата в тях"

Бейсим Руфад
Кметът на община Исперих Бейсим Руфад пред Дарик-Разград в интервю на тема „Образование” - Премахването на таксите в детските градини допринесе за увеличаване броя на децата в тях.
17. 10. 2018 г.

Дневният център за деца и/или младежи с увреждания в Исперих получи ново оборудване

Община Исперих

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В изпълнение на проект „Обзавеждане и оборудване на съществуващ Дневен център за деца с увреждания в гр. Исперих и обособяване на детска и спортна площадка в прилежащото дворно пространство“ Дневният център за деца и/или младежи с увреждания към КСУДС „Лудогорие“ в града получи ново оборудване.

17. 10. 2018 г.

Община Исперих организира седем екскурзии за ученици и техните родители

Екскурзия

В изпълнение на дейностите по насърчаване на участието на родителите в работата на училището и образователния процес по проект „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община Исперих“  бяха организирани седем екскурзии, в които се включиха учители и ученици, заедно със своите родители, от седем училища на територията на общината.

25. 07. 2018 г.