Избори за 49-то Народно събрание

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

София 1169
пл. "Княз Александър I" №1
web: www.cik.bg
e-mail: cik@cik.bg


Web сайт на ГД "ГРАО" за избирателните списъци за Избори за народно събрание на 2 април 2023 г.

Избирателите могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различен от населеното място на постоянния им адрес чрез страницата https://regna.grao.bg/


РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

7200 гр. Разград,
бул. "Бели Лом" № 37А, етаж 1, стая 102
Телефон: 084 618 156
Председател: 0893 418 407
web: https://rik18.cik.bg/ns202210
e-mail: rik18@cik.bg


МИНИСТЕРСТВО НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

Електронни услуги за предстоящите на 02 април 2023 год. парламентарни избори

Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка чл. 243 и чл. 251 ИК);
Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК);
Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите на 2 април 2023 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс);
Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 39, ал. 2 – 6 ИК);
Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък изборите за народни представители на април 2023 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс);
Подаване на заявление-декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател


Заповед № 221 от 22.03.2023 год. на Кмета на община Исперих за определяне графика за транспортиране и предаване на изборните материали на СИК и ПСИК на територията на община Исперих, както и служителите от общинска администрация, отговорни за тяхното предаване по направления ...
Дата на публикуване: 22.03.2023 год.


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл.39, ал.1 ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Дата на публикуване: 22.03.2023 год.


ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

На 28 март 2023 год. (вторник) от 17:00 ч. в Киносалон - град Исперих ще се проведе обучение на членовете на СИК относно провеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 02 април 2023 год.
След приключване на изборния ден превозването на изборните книжа и материали до РИК - Разград ще се осъществява с личен автомобил. Всички председатели на СИК следва в срок до 28 март да посочат рег. №, марка и модел на МПС, вид гориво, както и три имена с ЕГН на водача.
Дата на публикуване: 22.03.2023 год.


Заповед № 213 от 17.03.2023 год. на Кмета на Община Исперих за образуване на ПСИК на територията на Община Исперих.
Дата на публикуване: 17.03.2023 год.


ОБЩИНА ИСПЕРИХ УВЕДОМЯВА ИЗБИРАТЕЛИТЕ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО, ЧЕ:

Във връзка с насрочените на 02 Април 2023 г. избори за народни представители, Община Исперих е предприела мерки, които да спомогнат на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да се придвижват и да гласуват в изборния ден:

   Избирател с увредено зрение или със затруднения в придвижването, освен в секцията си по постоянен адрес или секцията по настоящ адрес (в случай, че е подал заявление и е бил вписан в избирателния списък по настоящия си адрес), може да гласува:

  • в секция, специално оборудвана за гласуване на лица с увредено зрение и затруднения в придвижването - Избирателна секция № 181400015 с адрес гр. Исперих, ул. "Васил Левски" № 71, исторически музей - изложбена зала/залата под библиотеката/ и Избирателна секция № 181400010 - гр. Исперих, ул. "Васил Левски" , № 72 - ОУ "Васил Априлов". 
  • в избрана от него подходяща секция.
  • с придружител. 
  • с подвижна избирателна кутия, ако в населеното място е назначена подвижна СИК в сроковете по чл. 37 от ИК.
  • да се ползва от създадената организация за транспортиране в деня на изборите.


Нуждаещите се от транспортиране могат да подават заявки както следва:

Дата Час Телефон за връзка Лице за контакт Адрес

от 27.03. 2023г. до 01.04. 2023г.вкл.

09:00 часа до 16:00 часа

084312006;
0884598414;

0898204141

Севим Адем
Памела Мичева

град Исперих, ул. Дунав  №2

02.04.2023г.

07:00 часа до 19:00 часа

084312006;
0884598414;

0898204141
Севим Адем
Памела Мичева

град Исперих, ул. Дунав  №2

От заявителите се изисква да посочат:

  • адрес, от който да бъдат взети;
  • телефон за връзка;
  • номер на секция, в която ще гласуват;
  • информация относно това дали се придвижват с помощни средства.

ДО
МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ
В 48-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени

ПОКАНА

Относно: Провеждане на консултации за определяне състава на ПОДВИЖНА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ /ПСИК/ и на СИК в МБАЛ "Исперих ЕООД" на територията на община Исперих за произвеждане на избори за Народни представители на 2 април 2023 год. - 14 март 2023 год. (Вторник) от 10:00 ч. в кабинета на Кмета на община Исперих - гр. Исперих, ул. "Дунав" № 2.
Пълният текст на поканата можете да видите в прикачения файл.
Дата на публикуване: 10.03.2023 год.


ДО
МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ
В 48-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени

ПОКАНА

Относно: Провеждане на консултации за определяне съставите на СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /СИК/ на територията на община Исперих за произвеждане на избори за Народни представители на 2 април 2023 год. - 23 февруари 2023 год. (Четвъртък) от 10:00 ч. в кабинета на Кмета на община Исперих - гр. Исперих, ул. "Дунав" № 2.
Пълният текст на поканата можете да видите в прикачения файл.


ДО
МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ
В 48-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени

ПОКАНА

Относно: Провеждане на консултации за определяне съставите на СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /СИК/ на територията на община Исперих за произвеждане на избори за Народни представители на 2 април 2023 год. - 17 февруари 2023 год. (Петък) от 10:00 ч. в кабинета на Кмета на община Исперих - гр. Исперих, ул. "Дунав" № 2.
Пълният текст на поканата можете да видите в прикачения файл.
Дата на публикуване: 13.02.2023 год.
Приложение: Предложение за състав на Секционна избирателна комисия и резервите към тях (*.xlsx)
***ВАЖНО***ВАЖНО***ВАЖНО***:
Консултациите ще се проведат на 23.02.2023 год. от 10:00 ч. в  в кабинета на Кмета на община Исперих - гр. Исперих, ул. "Дунав" № 2.


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.
(чл. 42, ал. 1 ИК)

Дата на публикуване: 16.02.2023 год.

Заповед № 157 от 15.02.2023 год. на Кмета на община Исперих за изменение на Заповед № 140 от 07.02.2023 год. в частта, касаеща СИК № 030
Дата на публикуване: 16.02.2023 год.

Заповед № 143 от 07.02.2023 год. на Кмета на община Исперих за определяне местата за поставяне на агитационни материали на територията на община Исперих
- Приложение № 1 към заповед № 143 от 07.02.2023 год.
Дата на публикуване: 07.02.2023 год.

Заповед № 141 от 07.02.2023 год. на Кмета на община Исперих за определяне на местата за обявяване на избирателни списъци на територията на община Исперих.
Дата на публикуване: 07.02.2023 год.

Заповед № 140 от 07.02.2023 год. на Кмета на община Исперих за образуване на избирателни секции на територията на община Исперих и утвърждаване на тяхната номерация и адрес.
- Приложение № 1 - Обхват на избирателните секции.
Дата на публикуване: 07.02.2023 год.