СЪОБЩЕНИЕ

Лого на Община Исперих

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА ИСПЕРИХ УВЕДОМЯВА ЗА СЛЕДНОТО

Уведомявам собствениците на земеделски земи и гори преди излизане на път от републиканската и общинската пътна мрежа, че следва да почистят от кал селскостопанската и земеделска техника, тракторите, както и специализираната строителна техника.

Съгласно разпоредбите на чл.25, ал.2, т.5 от Закона за пътищата се забранява влизането в пътищата с непочистени машини и замърсяването на пътното платно, пътните съоръжения и пътните принадлежности с кал и други отпадъчни материали.

При констатиране на нарушения по чл.25, ал.2, т.5 от Закона за пътищата, физическите и юридическите лица подлежат на санкции както следва:

  • съгласно чл. 52 от Закона за пътищата физическите лица се наказват с глоба от 200 лв. до 500 лв., при повторно нарушение- от 500 лв. до 1000 лв.;
  • съгласно чл. 53 от Закона за пътищата юридическите лица се наказват с глоба от 1000 лв. до 5000 лв., при повторно нарушение- от 2000 лв. до 7000 лв.

 

инж. БЕЛГИН ШУКРИ
Кмет на община Исперих

31. 07. 2023 г.