Тържествено заседание на Общински съвет - Исперих

Тържествено заседание на Общински съвет - Исперих

На тържествена сесия на Общинския съвет в читалище „Съзнание – 1891” Петя Петкова Йорданова бе удостоена посмъртно със званието „Почетен гражданин на Исперих” – за особени заслуги в областта на българската литература и журналистика, за активен принос в развитието на библиотечното дело и за издигане духовния облик на град Исперих.

26. 05. 2016 г.