Съобщение

Герб на Община Исперих

СЪОБЩЕНИЕ

Община Исперих уведомява гражданите и фирмите, които са Данъчно задължени лица към общината, че в паричния салон на „МДТ“-Исперих  е поставен ПОС-терминал,посредством който е възможно заплащане на местни данъци и такси с притежавани от лицата дебитни или кредитни карти. Приемат се плащания с най-разпространените видове дебитни и кредитни карти –„VISA“, „MasterCard“, „VISA Electron“ и „Maestro“, като при плащането чрез ПОС-терминал не се удържат такси и комисионни от лицето.

С въвеждането на плащанията с ПОС –терминал, община Исперих се стреми да ограничи плащането в брой, да улесни максимално своите граждани, предлагайки им съвременни услуги и методи на обслужване. Да се създаде акцент върху безналичните плащания в администрацията и намаляване на финансовата тежест на задължените лица при извършване на техните плащания към бюджета.

ПОС –терминала е електронно устройство, на което се извършват безналични плащания с дебитни и кредитни карти. ПОС -терминалите служат за осъществяването на електронни разплащания, при които средства от банковата сметка на купувача –картодържател, преминават в сметката на представителя на съответната услуга или продукт.

25. 07. 2017 г.