Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2022 г.

Лого на Община Исперих

ПОКАНА
На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 34, ал. 5 от Наредба № 12 на ОбС-Исперих,

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ, кани исперихската общественост на 30.03.2022 г. (Сряда) от 16:00 ч. в заседателната зала на Община Исперих, на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ  на проекта на бюджет за 2022 г.

 ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ: Материали за публично обсъждане - Бюджет 2022

23. 03. 2022 г.