ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ - Проекта на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих

Лого на Община Исперих

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание с чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Исперих приема предложения и становища относно Проекта на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих на email: isperih@isperih.bg или в Центъра за административно обслужване на Община Исперих на адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ №70.

 ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:

31. 05. 2022 г.