Първа копка в двора на Професионална гимназия по селско стопанство "Хан Аспарух"

Билборд

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

          На 20.10.2017 г. в двора на Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух“ гр. Исперих беше осъществена официална церемония „първа копка“ за стартиране на най-големия инвестиционен проект в община Исперих за тази година.

           С 1 298 457,73 лв. от ОП “Региони в растеж 2014-2020“ ще бъде реализиран проектът „Основен ремонт, оборудване и обзавеждане на Професионалната гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух“, гр.Исперих“.

          Официални гости на церемонията по извършване на първа копка по проекта бяха Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен, председателят на Общински съвет-Исперих Даниел Димитров и заместник-председателят на Общинския съвет Хамди Нурула.

          Ръководителят на проекта госпожа Севим Адем запозна присъстващите гости, учители и ученици с предстоящите дейности - топлинна изолация на стените, покрива и пода, подмяна на  подовите настилки и интериорните врати,  ремонт на тоалетни,  изграждане на нови котелна и отоплителна инсталации, подмяна на осветителните тела с тела тип LED, изграждане на мълниезащитна инсталация, както и изграждане на мултифункционална спортна площадка в източната част на двора.

         По проекта ще бъде доставено и ново оборудване: мултимедии, бюра, маси, столове, пейки, кошчета, оборудване за спортна площадка, а също и трактор за учебни цели.

        Община Исперих е последователна в грижите си за подобряване на образователната среда – заяви пред учениците и учителите кметът на Община Исперих Бейсим Руфад. Той припомни, че в последните няколко години са извършени ремонти за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в три училища в общината и четири детски заведения.

        Областният управител Гюнай Хюсмен призова гимназистите да са по-упорити в обучението си, защото парите, с които се финансира този проект идват за по-доброто бъдеще на България, а точно те са бъдещето на България.

       Строителите ще работят предимно в събота и неделя, през ваканциите или в следобедните часове, за да не пречат на учебния процес на 382-та ученика в училището – обясни директорът на учебното заведение Сали Назиф.

       Г-н Хюсмен даде символичния старт на проекта, като счупи бутилка шампанско в багера, който започна изграждането на многофункционалната спортна площадка.

       Проектът ще се осъществи в рамките на 24 месеца и следва да приключи до 09.12.2018 г.

Официалните гости
Част от присъствуващите
Кметът на община Исперих
Учениците
Да им върви "като по вода"
Откриването ...
Първата копка
С хляб и сол
23. 10. 2017 г.