Публично обсъждане относно проект за допълнение на Наредба № 11

Лого на Община Исперих

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

ОТНОСНО: Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от АПК  на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок от датата на публикуване  за предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Исперих, находящо се в гр. Исперих, ул. "Васил Левски" № 70 или изпращани на email: isperih@isperih.bg. 
 

28. 03. 2023 г.