Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски земи в землището на с. Бърдоква, общ. Исперих ...
17. 04. 2024 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски земи в землището на с. Бърдоква, общ. Исперих ...
17. 04. 2024 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на поземлени имоти в с. Духовец, с. Подайва, с. Печеница и с. Райнино, общ. Исперих ...
22. 03. 2024 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на Павилион № 8 и Павилион № 15 - частна общинска собственост, находящи се в гр. Исперих, ул. "Хан Аспарух" ...
20. 03. 2024 г.

Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на части от имот – публична общинска собственост, представляващ терен за поставяне на преместваемо съоръжение по смисъла на чл.56 от ЗУТ, съгласно одобрена от Главния архитект на Община Исперих схема за срок от 5 (пет) години ...
10. 01. 2024 г.

Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на части от имоти – общинска собственост, представляващи 2 броя терени за поставяне на временни преместваеми съоръжения ...
10. 01. 2024 г.