Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски земи в землището на с. Тодорово, общ. Исперих ... Търгът ще се проведе на 21.06.2023 год. от 14:00 ч. в Заседателната зала на Община Исперих ...
05. 06. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски земи в землището на с. Печеница, общ. Исперих ... Търгът ще се проведе на 21.06.2023 год. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Община Исперих ...
05. 06. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на Помещение от сграда №24116.502.329.1 с адрес с.Лудогорци, общ.Исперих...
30. 05. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски земи в землището на с.Свещари, общ. Исперих ...
30. 05. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски земи в землището на с.М.Поровец, общ. Исперих ...
30. 05. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти (урбанизирани площи) в с. Бърдоква, с. Подайва, с. Печеница и с. Тодорово, общ. Исперих ...
25. 05. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти (Павилион № 3 и Павилион № 6) на Общински пазар гр. Исперих ...
25. 05. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски земи в землището на с. Подайва, общ. Исперих ...
25. 05. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски земи в землището на с. Конево, общ. Исперих ...
19. 05. 2023 г.