ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА ОБЕКТ №2 И №3

ПРОТОКОЛ

ОТ ПРОВЕДЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА ОБЕКТ №2 И №3

12. 06. 2020 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на поземлени имоти в с. Голям Поровец, с. Белинци и с. Лъвино, общ. Исперих, обл. Разград
12. 06. 2020 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) година на имоти/пасища в с. Вазово, с. Райнино, с. Печеница и с. Йонково ...
22. 05. 2020 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване на 09.06.2020 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала на Община Исперих, находяща се на ул. "Дунав" № 2 за продажба на стояща дървесина на корен от гори - общинска собственост по обекти ...
18. 05. 2020 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски имоти в землищата на с. Подайва, с. Печеница, с.Старо селище....
11. 05. 2020 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти в с. Духовец, с. Китанчево, с. Йонково, с. Лъвино и с. Яким Груево ...
11. 05. 2020 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на поземлен имот № 44358.8.100, находящ се в землището на с. Лъвино ...
11. 05. 2020 г.