Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост в селата Бърдоква и Драгомъж, общ. Исперих ...
09. 05. 2019 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти в селата Малък Поровец, Райнино и Подайва, общ. Исперих ...
09. 05. 2019 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на земеделски имоти в землищата на гр. Исперих, с. Йонково, с. Китанчево, с. Конево, с. Лудогорци, с. Лъвино и с. Малък Поровец ...
19. 04. 2019 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски имоти, находящи се в с. Печеница, с. Подайва, с. Райнино, с. Старо селище, с. Свещари, с. Тодорово и с. Яким Груево ...
10. 04. 2019 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски имоти, находящи се в с. Голям Поровец, с. Делчево, с. Духовец и с. Драгомъж
10. 04. 2019 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот в с. Йонково, общ. Исперих, обл. Разград ...
08. 04. 2019 г.