Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на земеделски земи в землището на с. Белинци, общ. Исперих ...
27. 04. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на поземлени имоти в с. Вазово, с. Йонково, с. Белинци и с. Драгомъж, общ. Исперих ...
24. 04. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на поземлени имоти с начин на трайно ползване "ниско застрояване" в с. Лъвино, с. Тодорово, с. Конево, с. Китанчево и с. Къпиновци, общ. Исперих ...
24. 04. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на помещение от търговски обект в с. Старо селище, ул. "Н. Й. Вапцаров" № 28 ...
20. 04. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на помещение от сграда № 24116.502.329.1 с адрес с. Лудогорци, ул. "Тунджа“ с предназначение магазин за промишлени стоки и площ 55,00 кв.м.
31. 03. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на застроен поземлен имот ведно с построените в имота самостоятелни обекти, находящ се в с. Духовец, общ. Исперих ...
22. 03. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти в гр. Исперих и в с. Йонково, общ. Исперих ...
22. 03. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на следните помещения:Помещение от сграда №10015.111.606.1 с адрес с.Вазово, Помещение от сграда №24116.502.329.1 с адрес с.Лудогорци, Помещение №1 на първи етаж от сграда №34103.501.166.1.3,находящ се в с.Йонково, Две помещения от автоспирка в сграда №61875.33.738.1 с начин на предназначение магазин за хранителни стоки с адрес с.Райнино...
16. 02. 2023 г.