ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проектът на новата Наредба №9 за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Исперих е на разположение на заинтересуваните лица всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа в отдел „ОС" на Общинска администрация-Исперих...
15. 06. 2016 г.