Транспорт

Код Вид услуга Правно основание Срок Такса
2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобили Закон за автомобилните превози чл. 12, чл. 12а, ал. 5 и чл. 24, ал. 1; Наредба № 34 /6.12.1999 г. на Министъра на транспорта  за таксиметров превоз на пътници; чл. 3, ал. 1 7 дни 20,00 лв.
2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните на улиците, ограничени за движение на ППС чл. 20 от ЗМДТ

7 дни

за леки автомобили - 10,00 лв./месец

за товарни автомобили - 20,00 лв./месец

2087 Регистрация на ППС (пътни превозни средства) с животинска тяга Закон за движение по пътищата чл. 167, ал. 2, т. 4 7 дни 2,00 лв.
2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране Закон за движение по пътищата чл. 99 а 7 дни Безплатно